Guest Post: "Mga Tiyanak Kahit sa Aking mga Tula" ni Edgar Calabia Samar

May Tiyanak Kahit sa Aking mga Tula Ni Edgar Calabia Samar Bago pa man ako nagsulat ng mga nobela, mas nauna akong nalubog sa pagsusulat ng tula. Sa mga tula ko unang pinag-isipan… Continue reading